logo seor

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2017-2018 


Doel vragenlijst

Deze vragenlijst is onderdeel van het arbeidsmarktonderzoek in het Haven- en Industriecomplex Rotterdam, dat door SEOR wordt uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf, Deltalinqs en de gemeente Rotterdam

 

Via deze lijst wordt basisinformatie verzameld over de omvang en ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de relevante bedrijven in het havengebied. Deze basisinformatie wordt benut voor de beschrijving en analyse van de arbeidsmarkt en te verwachten knelpunten. Op basis daarvan kunnen de opdrachtgevers hun arbeidsmarktbeleid goed afstemmen op de behoeften van de markt.

 

Invullen van de vragen

Diverse vragen kunt u invullen door het aankruisen van de voor u van toepassing zijnde antwoordmogelijkheid of mogelijkheden.

 

In verschillende vragen worden concrete aantallen gevraagd. Wij weten dat het invullen daarvan lastig kan zijn, omdat de benodigde gegevens niet altijd direct voorhanden zijn, dan wel omdat u niet zeker weet hoe de situatie in de toekomst zal zijn. Geef in die gevallen een zo nauwkeurig mogelijke schatting op basis van uw eigen deskundigheid en kennis van het bedrijf. In verschillende gevallen kunt u dit doen door het aangeven van procentuele verdeling, in plaats van exacte  aantallen.

 

Tussentijds stoppen

Het is helaas niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds te stoppen. Uw antwoorden blijven bewaard, maar zodra u tussentijds het venster van uw browser sluit, gaat u bij uw volgende bezoek terug naar de eerste vraag.

 

Nadere informatie en inlichtingen

Voor vragen over de vragenlijst en het invullen daarvan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van SEOR

Kees Zandvliet                                        Martine de Rooij- van Leeuwen

Projectleider                                           Junior-onderzoeker

Tel: 010 – 302 0504                               Tel: 010 – 302 0503

zandvliet@seor.eur.nl                          derooij@seor.eur.nl                

 

Voor vragen over de achtergrond van het onderzoek kunt u ook contact opnemen met:

Havenbedrijf Rotterdam                        Deltalinqs                                            Gemeente Rotterdam

Wouter Buck                                             Cees Alderliesten                              Maarten van Kooij

Adviseur HR                                              Beleidsadviseur arbeidsmarkt         Strategisch adviseur

Tel: 06 – 4247 6582                                 Tel: 010 – 402 0311                          Tel: 010 – 498 4134

wm.buck@portofrotterdam.nl             alderliesten@deltalinqs.nl              mr.vankooij@Rotterdam.nl

 

Wachtwoord